Volvos satsning gör att hoppet väcks att företaget också tittar på de möjligheter som finns med Gen IV kärnreaktorer. LFTR reaktorer (Liquid fluoride thorium reactor, en kärnreaktor som drivs av en smälta av det radioaktiva ämnet torium, reds. anm.) har så hög arbetstemperatur att de förutom att förstöra det långlivade kärnavfallet, kan göra motorbränsle ur koldioxiden i luften. Man återanvänder koldioxiden men håller den på den nivå som växtligheten behöver.

Att facket, som kanske fortfarande har regeringens öra, tillsammans med företaget har större insikt i teknik är väl självklart. Styr om regeringen till en satsning på sådana reaktorer, eller rösta bort den! Förbränningsmotorer behöver fortfarande utvecklas men att de fortsättningsvis tankas med fossilfritt bränsle tagen ur koldioxiden i luften och gör att vi slipper tankbåtar i Östersjön.

LFTR kan göras både stora och små och vara i de närmaste obemannade. Beroendet av att vårt dyra 400 kV-nät fungerar försvinner genom att reaktorerna kan förläggas där behoven finns och med fördel anslutas till fjärrvärmenätet. Behovet att ha vattenkraft som reglerstyrka försvinner då en LFTR vid behov av reglering, i stället för att ändra effekten producerar mer eller mindre vätgas eller fordonsbränsle. Med sådana reaktorer kan våra älvar återställas till ursprungligt skick!

Innan LFTR-reaktorerna är kommersiellt användbara måste vi elektrifiera vår äldre bilpark. De modifieras så att de kan köras de 50 km på el som medelbilisten kör varje dag. Om batterierna töms under färden körs sista biten med den gamla förbränningsmotorn. Biltillverkarna Volvo och NEVS kan få försprång gentemot utländska tillverkare genom att leverera ovanstående som byggsatser och därmed noggrant testa sina drivlinor, för att inte tala om hur många nya arbetstillfällen det kunde bli för våra bilverkstäder!

Ytterligare ett stort plus som kommer uppstå när de flesta kör på el så kommer ljudnivån och luftkvaliteten i våra tätorter förbättras betydligt vilket löser det stora problemet, bristen på tomtmark, eftersom man då kan bygga ut på höjden och därmed rymma fler boende på samma yta.