Mher Sahakyan har höga tankar om den svenska demokratin och yttrandefriheten. Därför flydde han hit när han utsattes för hot och trakasserier i Armenien. Mher Sahakyan kom hit i februari 2010.

I artiklar har Mher Sahakyan bland annat avslöjat att en parlamentsledamot har kopplingar till den organiserade brottsligheten. Det ledde till hot mot honom och hans familj. Landets korrupta polis kan inte erbjuda dem något skydd. Det fria ordets ställning är svag i den forna Sovjetrepubliken Armenien och den som har modet att kritisera och ifrågasätta makten riskerar repressalier och förföljelse.

Han visar NSD:s utsända flera av sina kritiska artiklar som publicerats i armeniska tidningar.

Artikelbild

| Mher Sahakyan med en fransk tidskrift som har uppmärksammat hans fall. En utredning av den internationella PEN-klubbens kontor i London styrker alla hans uppgifter. Trots det säger Migrationsverket nej till familjens ansökan om uppehållstillstånd.

Trakasserier och mord
Mher Sahakyan arbetade också på en bok om de omänskliga förhållandena inom den armeniska militären, med trakasserier och till och med mord. Redan när han gjorde sin militärtjänstgöring och såg problemen på nära håll bestämde han sig för att skriva en bok om hemskheterna.

Men både han och förläggare hotades av tjänstemän direkt underställda den armeniska försvarsministern. Boken fick inte publiceras.

- Det här är en viktig bok som uppmärksammar saker som måste komma till allmänhetens kännedom, svåra förhållanden och övergrepp, säger Mher Sahakyan.

Han och hans fru varnades och hotades vid flera tillfällen. När Mher Sahakyan insåg att han och hans familjs säkerhet var i fara i Armenien flydde han till Sverige.

Artikelbild

| Mher Sahakyans armeniska presslegitimation. "I Armenien råder officiellt pressfrihet och demokrati men så är det definitivt inte i verkligheten", konstaterar han. Nu tvingas familjen tillbaka till en oviss framtid i hemlandet.

Nu bor familjen i Råneå. Mher Sahakyan har fått avslag på sina egna ansökningar om uppehållstillstånd och före jul fick hans fru Gayane slutgiltigt avslag på sin ansökan. Enligt Migrationsverket måste paret och deras två barn -  dottern Liana, sex år, och sonen Sacgis, ett år och sju månader - återvända till Armenien.

Uppgifterna styrkta
Mher Sahakyan har kontaktat PEN-klubben, både den svenska och den internationella. Internationella PEN-klubbens kontor i London har utrett hans fall och styrker alla hans uppgifter.

Artikelbild

| Mher Sahakyan visar manuskriptet till sin bok om de omänskliga för-hållandena inom den armeniska militären.

Enligt PEN-klubben har situationen i Armenien försämrats drastiskt under senare tid. Hot och godtyckliga arresteringar är inte ovanliga, särskilt mot dem som vågar granska militären.

Även Amnesty International och organisationen Reportrar utan gränser rapporterar om kränkningar av de mänskliga rättigheterna respektive grova hot mot journalister.

Fransk radio
Mher Sahakyan har fått internationell medieuppmärksamhet. Bland annat ska den franska radiostationen AYP FM göra ett inslag om hans fall och han visar artiklar i franska tidskrifter som berättar hur Mher Sahakyan och hans familj har tvingats fly för sina liv på grund av hans mod att våga avslöja missförhållanden i landet.

Även aktiva inom det armeniska journalistsamfundet har i artiklar och dokument styrkt Mher Sahakyans personliga uppgifter och bekräftat hans bild av hur kritiska journalister förföljs i landet.

"Våra liv i fara"
Trots detta - och trots att såväl lokalavdelningen av Röda Korset som Råneås kyrkoherde menar att familjen uppfyller alla krav för att få stanna - säger alltså Migrationsverket nej.

- Våra liv är i fara i Armenien. Jag förstår inte att Sverige som är en demokratisk förebild och slår vakt om mänskliga rättigheter vill tvinga oss att återvända. Det känns hopplöst, säger Mher Sahakyan.