Vilka ”fattigpensionärer” har råd att besöka Bodenbos fastigheter?

Garnisonsgatan 53-55-57 i Boden. Det är många äldre som bor där. Det känner Bodenbo till sina hyresgäster.

Vi har många äldre bekanta som bor där som vi brukar besöka.

Men sedan införandet av avgift /P-automat har det blivit för dyrt.

Dessa hyresgäster får idag inga besök. Det är verkligen tråkigt att dom äldsta, svagaste ska få det sämre. Trots att dom betalar hyra för sitt boende.

Det är väl det minsta man kan kräva, en gratis besöksparkering? Det är ju gratis i Bodens kommun i övrigt.

Bodenbo borde även ordna med en handikapplats mellan husen, det är för långt till parkeringen!

Pensionär