Runt om i Sverige organiserar sig förskollärare och barnskötare i Förskoleupproret och ställer krav på politiken.

Runt om i Sverige har förskollärare och barnskötare organiserat sig i nätverket Förskoleupproret. Under hashtag #pressatläge vittnar personal om villkoren de arbetar under och hur detta påverkar barnen. För stora barngrupper, för lite tid för pedagogiskt arbete och hög arbetsbelastning är några exempel som kommer fram i berättelserna från förskolor runt om i landet. Det har också framkommit att förskolepersonal inte får visa sitt stöd för Förskoleupproret genom t-shirts eller knappar under arbetstid. Något som känns häpnadsväckande när det är genom organisering och med gemensamma krafttag som förändring sker.

Feministiskt initiativ vill se en upprustning av välfärden och där spelar förskolan en avgörande roll. Politiker ska lyssna på dem som är experter på sitt yrke och tillföra de resurser som behövs där det brister.

Förskolan ska inte vara ett förvar, men under #pressatläge berättar pedagoger om hur svårt det är att hantera de stora barngrupperna, som många gånger är över Skolverkets riktmärken.

Stora barngrupper är särskilt dåligt för barn med särskilda behov, barn som lever i social- och ekonomisk utsatthet och nyanlända barn som behöver extra stöd i sin språkutveckling. Vi vill att riktmärkena för barngrupperna i förskolan ska skärpas med tydligare direktiv om uppföljning. Vi vill också att staten tar ansvar för att stärka förskolorna genom riktade pengar till kommunerna. I Feministiskt initiativs statsbudget lägger vi därför 50 miljoner extra på mindre barngrupper.

Frågan om barngruppernas storlek är starkt kopplade till bristen på utbildad personal i förskolan. Men med stressig arbetsmiljö och låga löner är det svårt att rekrytera utbildad personal till förskolor. Sjukskrivningstalen är höga och arbetsbelastningen stor. Det behövs fler händer inom barnomsorgen. För att fler ska vilja stanna i yrket, måste det vara utvecklande att arbeta i förskolan. Värdediskrimineringen av kvinnors arbete måste brytas och då behövs jämställda löner, en bättre arbetsmiljö och att heltid är norm.

Förskolan ska vara en utvecklande, rolig och trygg plats för alla barn. Inte minst har förskolan till uppgift att stärka demokratiska värderingar och framför allt har förskolan ett utjämnande uppdrag – den ska bidra till att ge alla barn en likvärdig grund för framtiden, oavsett vilka förutsättningar och behov barnen har.

Förskolan är en av de viktigaste byggstenarna inom välfärden som vi har. Därför vill vi att förskolan ska vara avgiftfri likt grundskola och gymnasium för att höja statusen och för att det aldrig ska vara ett ekonomiskt hinder att barn ska få möjlighet till lärande och utveckling

Förskolans framtid är en viktig valfråga. Med en välfärd värd namnet kan vi skapa trygghet och framtidstro – för barn, pedagoger och föräldrar. Förskoleupprorets krav tar vi med oss in i riksdagen och in i beslutande organ runt om i Sveriges kommuner.