Nationella jämförelser visar att äldreboendeverksamheten i Pajala är ungefär 20 miljoner kronor dyrare än vad den borde vara. Därför har man utrett behovet av äldreboenden i kommunen över en längre tid framåt. I utredningen kom kommunen fram till att trygghetsboenden är det som behövs i Pajala.

Därför föreslår nu kommunstyrelsen att sex boenden i kommunen ska renoveras. Tio lägenheter på Tallgården i Korpilombolo ska bli trygghetsboenden. Ängsbacken i Pajala omvandlas till vård- och omsorgsboenden. Rönngården i Tärendö, Asphemmet i Junosuando och Björkkullen samt Laestadiusvägens gruppboende i Pajala blir trygghetsboenden. Dessutom ska ytterligare kommunägda lägenheter i framtiden renoveras till trygghetsboenden.

– Inget stängs, det kommer göras om. Och vi kommer inte kasta ut folk, utan vi kommer göra en successiv förändring, förklarar kommunalrådet Anna Kumpula Kostet (V).

– Det kan bli lite stökigt och dubbla insatser i samma hus under en övergångsperiod, men vi kommer inte göra det för att på något sätt oroa brukarna. På lång sikt kommer det här höja kvaliteten och sänka kostnaderna.

Frågan ska upp till beslut på måndagens kommunfullmäktige.