Carl Otto Gählman och Per-Erik-Sångberg, båda (FiK), skriver att demokratin förutsätter att människor som deltar i den demokratiska processen är välinformerade och har samma underlag som de som har att fatta besluten och att det minskar risken för att beslut blir felaktiga.

Bakgrunden är att Kalix kommun har beslutat att inga ärenden lämnas ut innan slutligt beslut.

Förslaget är att en beredning, bestående av samtliga partier i kommunfullmäktige, tillsätts för att belysa demokratin i den politiska processen med målet att ge förslag på hur underlag och beredningar ska presenteras inför beslut.

Motionen är på kommunfullmäktiges bord den 27 november.