Synen på framtidens skolstruktur har länge varit en infekterad fråga i Pajala kommun. Från början handlade striden om en flytt av Junosuando- och Tärendöeleverna från årskurs sex och uppåt till Pajala.

Det hela slutade dock med att kultur- och utbildningsnämnden i april tog beslut om att helt stänga de två skolorna. Samtliga barn från årskurs ett och uppåt skulle i stället skjutsas till centralorten.

Föräldrar och andra engagerade bybor i Junosuando pekade bland annat på att en flytt till Pajala skulle leda till ormiligt långa skoldagar, varför friskolan i Kangos kunde bli det alternativ de flesta skulle välja.

Och så har det blivit. Merparten av eleverna, har enligt skolans rektor, valt friskolan som såg dagens ljus 1993.

16 av barnen från Junosuando har sökt sig till grannbyn, vars skola beräknas kunna ta emot 60 elever. Den relativt höga siffran beror på att många av barnen är asylsökande.

– Vi börjar närma oss taket, säger rektorn Hillevi Wiss Kullebjörk.

Hon säger också skolan fått tag i personal, men att den liksom många andra skolor har svårt att rekrytera utbildad personal.

– Vi har en bra grund att stå på, säger hon och betonar att fritt skolval gäller sedan många år tillbaka varför många föräldrar valt att sätta sina barn i byaskolan i Kangos stället för att de skjutsas till Pajala.