Men är det verkligen en otursdag? Vi gick ut på gatorna i Luleå och frågade folk hur de ser på den här speciella dagen.

Se inslaget