Synskadades riksförbund har gjort en landsomfattande undersökning om hur synskadade bemötts inom olika kommuner. Deras undersökning kommer att presenteras på torsdagen den 15 oktober, som är "Vita käppens dag".
Gällivare kommun tillsammans med Uddevalla hamnar på sista plats i SRF:s undersökning. Detta beroende bland annat på att de båda kommunerna helt och hållet saknar ledsagarservice.
Goda föredömen
- De ansvariga i respektive kommuner bör ta sig en rejäl fundering på vad de egentligen håller på med, säger Tiina Nummi-Södergren, ordförande i SRF.
Hon ser kommunerna Uppsala och Huddinge som två goda föredömen, som andra kommuner har mycket att lära sig av.
- Som det är i Uppsala och Huddinge borde det vara i alla kommuner och den 15 oktober har de här båda all anledning att känna sig stolta.
Förutom att Gällivare och Uddevalla saknar ledsagarservice, riktar också SRF kritik mot hemtjänsten i respektive kommuner, som de anser inte utmärker sig.
SRF anser att brukarna har liten, eller ingen möjlighet att påverka servicen och vad som ska göras.
- I någon mån har nog brukarna det här i Gällivare, säger Lena Helin, handikappkonsulent hos Gällivare kommun. Men kanske inte i tillräcklig stor utsträckning.
Önskvärt
Hon ser det också som önskvärt att en ledsagarservice kunde inrättas i Gällivare. Och menar att det skulle kunna underlätta mycket för dem som är i behov av det.
- Men till det måste ett politiskt beslut och det är inget som vi råder över.
Hur många synskadade det finns inom kommunen är svårt att få en rättvis siffra på. Lokalavdelningen för synskadade har 23 medlemmar, varav elva av dessa är stödmedlemmar.
- Och de flesta föreningar har minskat sitt medlemsantal på senare år, säger Lena Helin. Därför kan också mörkertalet vara stort.