LKAB har lämnat in en ansökan om miljötillstånd till mark- och miljödomstolen om att få öppna en gruva i Mertainen, en dryg mil väster om Svappavaara. Området ligger nära både väg E 10 och Svappavaarajärnvägen, vilket har logistiska fördelar.

Men det finns också nackdelar.

Många frågetecken
E 10 är Kirunas enda vägförbindelse söderut.

Artikelbild

| LKAB vill öppna gruva i Mertainen. Vid vissa sprängningar måste väg E 10 stängas av säkerhetsskäl, vilket kommer att påverka sjuktransporter till Gällivare.Foto: fredric alm

Om vägen stängs går det inte att ta sig till exempelvis centraloperation eller BB vid Gällivare sjukhus.

Vid vissa sprängningar måste vägen stängas av säkerhetsskäl och frågan är hur långa avstängningarna kommer att bli och vid vilka tidpunkter.

Politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott informerades av Trafikverket förra veckan och det restes många frågetecken.

- Jag påtalade att det är vägen till sjukhuset och den frågan måste lösas, säger moderaten Hans Svedell.

Artikelbild

| LKAB vill öppna gruva i Mertainen. Vid vissa sprängningar måste väg E 10 stängas av säkerhetsskäl, vilket kommer att påverka sjuktransporter till Gällivare.Foto: fredric alm

Kommunalrådet Kristina Zakrisson (S) är mer optimistisk.

- Det här borde gå att hantera. Man borde till exempel kunna skjuta fram sprängningarna om man har en sjuktransport på gång, säger hon.

Just den saken är något som diskuteras när villkoren för sprängningarna och avstängningarna diskuteras.

- Man kommer säkert att kunna styra det från båda håll, säger Anders Lundkvist, miljöchef vid LKAB.

Viveca Nordanfjäll Roslin är projektledare för miljötillstånden för Svappavaaragruvorna vid avdelningen för yttre miljö vid LKAB. Hon säger att det är viktigt med bra rutiner för den planerade verksamheten och tydlighet vad gäller ansvar och kontaktvägar med bland annat räddningstjänst och sjukvården.

Inte unikt
Det är fler parter som ska ha ett ord med i saken. Överläggningarna sker även med Trafikverket och myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Viveca Nordanfjäll Roslin påpekar att det bara handlar om vissa sprängningar i Mertainen under vissa förhållanden som medför avstängningar.

- Det finns fungerande modeller och system för hur det fungerar. Det här är ingenting unikt, säger hon.