”Gata för alla” är en rikstäckande kampanj från Synskadades riksförbund, SRF, de hoppas öka förståelsen för den otrygghet som kan uppstå i trafik- och gatumiljö. Enligt en SIFO-undersökning undviker tre av tio synskadade att gå ut på egen hand och SRF vill nu få dig att tänka till en extra gång innan du parkerar din bil eller cykel.

- Vad som helst kan vara farligt som inte står på anvisad plats, det kan handla om cyklar, soptunnor och andra hinder, säger Per-Olof Orrmalm, ordförande för Synskadades riksförbund i Gällivare.

På torget gavs tillfälle att träffa lokala politiker och samtala med synskadade om vilka problem de kan stöta på i sin vardag samt tänkbara alternativ till förbättring. Under dagen fanns också möjlighet att promenera med mörklagda glasögon, för att få en uppfattning om hur det kan kännas med en synnedsättning. En som testade var Henrik Ölvebo (Mp).

Artikelbild

| ORDFÖRANDE. Per-Olof Orrmalm, SRF, Gällivare.

- Du måste förlita dig på sina andra sinnen. Det ökar helt klart förståelsen för den osäkerhet som kan finnas och det är just därför det är viktigt för oss att vara ute bland organisationer, menar han.

Anvisningar för parkering av bilar och cyklar tillsammans med snöröjning och vägarbeten lyfts fram som några av de största problemen.

- Till de nya områdena beaktar vi det ganska väl då rådet för funktionshinderfrågor finns med i planeringen. Vår största utmaning är att anpassa de befintliga delarna av samhället, säger Henrik Ölvebo.