Nu är det inte så att befolkningen i dessa orter behöver fly hals över huvud i alla väderstreck.

MSB:s uträkningar gäller för en lång tid framåt. Det handlar om en hundraårsperiod. Och myndigheten har bara analyserat troliga översvämningar från sjöar och vattendrag.

Följande 18 orter pekas ut som högriskområden för betydande översvämningar:

Artikelbild

Edsbyn, Falun, Göteborg, Haparanda, Jönköping, Karlstad, Kristianstad, Kungsbacka, Lidköping, Lindesberg, Malung, Stockholm, Uppsala, Vansbro, Vännäsby, Värnamo, Älvsbyn och Örebro.

Betydande konsekvenser
För Haparanda har MSB gjort uträkningar som visar att det i nuläget bor 560 personer inom det område som väntas drabbas.

Dessutom berörs 46 arbetsställen och 248 personer har sina arbetsplatser inom området för det beräknade högsta flödet.

På grund av historiska översvämningar, samt att Torneå bedöms vara ett område med stor översvämningsrisk på den finska sidan, gör att Haparanda bedöms vara ett område där betydande konsekvenser kan inträffa vid en omfattande översvämning.

3701 berörs i Älvsbyn
För Älvsbyn är läget ännu allvarligare. Där berörs

3 701 personer.

MSB:s analys har tillkommit efter ett EU-direktiv. I ett senare skede ska länsstyrelserna utarbeta riskhanteringsplaner för de aktuella orterna. Dessa ska vara klara 2015.