Avtalet mellan Sunderby sjukhus och Luleå Kommun när det gäller leverans av mat till kommunens äldre upphör i december 2018. Det ska inte förnyas och ett nytt avtal tecknas nu med Piteå. Tusentals portioner mat ska tillverkas i Öjebyn och transporteras ända upp till Råneå dagligen. Reaktionerna bland medlemmarna är starka över hur detta gått till med tanke på avstånd, avsaknad av information och miljöaspekter.

Pro och övriga pensionärsorganisationer sitter med i KPR (Kommunens pensionärsråd) för att kunna dela med sig av sina kunskaper och livserfarenheter när kommunen bl a planerar förändringar som berör de äldre i kommunen. Denna stora förändring har över huvud taget inte nämnts i KPR! Två års dyrbar utredning har inte redovisats överhuvudtaget! Demokratin har helt åsidosatts!

Vårt förslag är att snabbt börja åtgärda/renovera kommunens tillagningskök som är en i längden hållbar lösning och som sparar miljön! Det finns säkert andra alternativ som också är bättre än ett matrally på E4:an men vi har ju inte fått någon information om dessa.