Huvudfrågan och de viktigaste invändningarna mot Sveriges samarbete i ”Aurora 17” med USA/Nato var inte att det övades militärt, utan vem man inbjudit. Vi behöver en ny fräsch alliansfrihet som bygger på allmän värnplikt och folkförsvar och som inte kryper in i någon stormakts famn, varken i öst eller väst.

USA är världens mäktigaste stat och dominerar militäralliansen Nato. Denna stat har sedan mer än 100 år varit inblandad i ett mycket stort antal konflikter och krig över hela världen. USA har blandat sig i andra länders inrikespolitik som saknar historiskt motstycke. Man har smugglat in pengar och vapen till USA-vänliga grupper, tillsatt och avsatt presidenter, anfallit och ockuperat andra länder. USA har 800 militärbaser världen över och ett mycket utvecklat spionagesystem.

Till denna imperialistiska stats militära allians har Sverige knutit ett Värdlandsavtal från maj 2016. Detta avtal innebär bland annat att Sverige kan bli värdland för ett eller flera Nato-länder, som upprättar baser här för att föra krig.

I juni 2016 besökte försvarsminister Hultqvist USA. Där undertecknade han en avsiktsförklaring för ökat militärt samarbete med USA.I den stod att USA och Sverige ska ”utveckla gemensam utbildning och övningar, utveckla samarbetet till att även handla om undervattensområdet, sensorer, vapen och plattformar”. ”Sveriges bilaterala samarbete med USA är högt prioriterat” sa Hultqvist.

Historien går igen. Samma svenska undergivenhet mot den aggressiva stormakten som mot Hitler-Tyskland på 1940-talet. Det svenska etablissemangets förhållande till världens aggressivaste krigsmakt är landsförrädiskt och bör behandlas därefter. NATO ut ur Sverige! Riv upp värdlandsavtalet!