Regeringen anser att Norrbotniabanan är en strategiskt viktig satsning. Järnvägsinvesteringar som denna bidrar till regeringens mål om såväl högre sysselsättning, nyindustrialisering som minskad klimat- och miljöpåverkan. Stora satsningar på muddringen av Luleå hamn, den så kallade Malmporten, för att större fartyg ska kunna anlägga Luleå. Bättre underhåll och investeringar av E10 i Norrbotten. Malmbanan ska förstärkas.

Med den här regeringen har vi åter fått upp industrifrågor på agendan. Regeringen kan industrin och vet hur viktiga inkomsterna från den är för att vi ska kunna finansiera en bra vård, skola och omsorg. Det är därför regeringen har lyssnat på IF Metalls förslag om ny industrialisering och satsningar på innovationer och export. Mot regeringen finns ett löntagarfientligt alternativ i SD och Alliansen. Ett alternativ där stora skattesänkningar för höginkomsttagare går hand i hand med lägre löner för arbetare. Där nedskärningar i välfärden går före investeringar. Där arbetsmiljöarbetet och utbildningsbehovet nonchaleras. De vill bromsa utvecklingen genom att återskapa enkla jobb – vi vill i stället möta framtidens industriarbete genom kunskapslyft

I Sverige konkurrerar vi inte med låga löner och dåliga arbetsvillkor. Vi gör det med välutbildad arbetskraft och hög kvalité i välfärden. Det krävs skickliga och trygga arbetare för att kunna ligga steget före omvärlden. Så fungerar den svenska modellen och det är den som har gjort vårt land så framgångsrikt. Därför kommer vi som arbetar inom industrin kämpa för en fortsatt socialdemokratiskt ledd regering. Vi gör det för jobben och välfärden.

Tillsammans formar vi framtiden.