Svar till insändaren av Jimmy Johansson, ordförande i Kiruna Pride, den 21 september:.

Visst tummade du, Jimmy Johansson, på sanningen när du skrev ”Enligt det socialdemokratiskt styrda Kyrkorådet…….”?! Även om du råkade göra det av oförssånd. Du pekade ut många kyrkopolitiker som är med i kyrkorådet och kommer från pastoratets alla tre församlingar, som dessutom inte har haft frågan uppe till varken diskussion och/eller beslut.

Nej, jag har inte missat poängen med din insändare! Jag valde att inte bemöta den diskussionen eftersom vi i partiet var överens om att det är Kiruna Arbetarekommuns ordförande, Emilia Töyrä, tillsammans med tre av partiets ledande kyrkopolitiker (tillika kandidater till kyrkofullmäktige) som stod för det mycket tydliga svaret som endast kom in i Tidningen QX-Opinion. Där är svaret klart och tydligt: ” Med vaga formuleringar antyder Kiruna Pride att vi socialdemokrater har bytt ståndpunkt. Vi har under många år aktivt drivit frågan om giftermål mellan samkönade inom Svenska kyrkan och där har vi inte bytt fot!

Ja Jimmy Johansson, nu har du rätt att ställa krav på att vi skall leva upp till vårt kyrkopolitiska program där vi klart och tydlig har tagit ställning för ”alla människor lika värde”. Där vi dessutom har skrivit in att vi skall jobba aktivt med HBTQ-frågor under mandatperioden. Det programmet är dessutom fastställt av vårt medlmsmöte dvs. högsta bslutande organ i Kiruna Arbetarekommun.

Nu är det så att valresultatet idag (21 sept) är preliminärt och säger att vi socialdemokrater får egen majoritet. Jag hoppas fortfarande att det stämmer och att vi ska försöka ”göra verkstad”/verkställa så mycket som möjligt under mandatpeiroden.