Det är det lokala aktivitetsstödet i Haparanda som ändras, där pengar fördelas ut för varje ungdom och varje träningstillfälle. Här väljer nu Haparanda stad att dubbla aktivitetsstödet för flickor.

– Att idrotten inte är särskilt jämställd är inget nytt för oss. Förra hösten kom en rapport där vi kunde utläsa att Haparanda inte tillhör de bättre kommunerna vad gäller jämställd idrott. Vi måste från kommunens sida göra vad vi kan för att få den mer jämställd även om det ytterst ligger hos varje förening att göra sitt arbete, säger Allan Fjellvind, Haparanda stads fritidschef.

Det här menar Fjellvind ska bli en tydlig signal till föreningar att satsa mer på tjejer. Hockeyn tas som ett exempel.

– Det går att få in flickor i hockeyn också. Kanske sporrar det här att öppna dörrar för flickor.

Kan det möta motstånd – att det gynnar föreningar med mer flickor?

– Det tror jag inte. Idrotten där vi i dag har majoritet med flickor är ridningen. Men det rör sig inte om så stora summor för dem, ungefär 80 000 kronor.

Haparanda är en av kommunerna i Sverige som ger mest aktivitetsstöd sett till antalet invånare, visar statistik från Statistiska centralbyrån.