Vånafjärden Ture Strömbäck är född i Vånafjärden men livet förde honom ned mot södra Sverige, där han bosatte sig under många år. Men barndomsbyn har alltid legat honom varmt om hjärtat och när han har återvänt till hembyn har han reagerat på förvandligen som skett genom åren.
- Jag märkte att den ena stugan efter den andra försvann. Numera känner man knappt igen sig i byn i jämförelse med 1930-1940-talet.
Numera är många gamla hus rivna och ersatta av stora nybyggnationer. Förr fanns i Vånafjärden mängder av små stugor, dass, ladugårdar, häbren, bagarstugor, sommar- och vinterhus.
- Som jag känner det är det sorgligt att allt det gamla försvinner. Jag bestämde mig för att återskapa den tid som var.
Återskapade bygden med pensel
Därför tog han fram sin pensel och återskapade med hjälp av fotografier och ett otal intervjuer inte mindre än 45 akvareller över byn Vånafjärden.
- Arbetet tog tre år. När jag var klar slängde jag in dem i en bok med förklarande text under, säger Strömbäck med ett skratt.
Boken heter En bondby i bild.
- Det finns fortfarande gamla hus som går att rädda med enkla medel. Ibland kan det räcka med att sätta upp en plåt på var sida av taket. Men det krävs att folk har känsla för det gamla och går samman för att rädda dem.
Dokumenation sedan 1500-talet
I Vånafjärden finns det många historisk intresserade personer, inte minst i släkten Strömbäck. Erik Strömbäck har exempelvis ägnat 25 år till att forska och sortera upp byns befolkning från 1500-talets början till nutid.
För en tid sedan arrangerades en speciell dag i Vånafjärden. Tora född Strömbäck, återvände till byn efter 60 år i Stockholm.
- Det blev ett kärt återseende när Tora efter alla dessa år mötte skolkamraten Rune Larsson på den gamla vägen mitt i byn. Då bubblade gemensamma minnen upp.
Där den gamla byavägen går finns numera blomsterrabatter och överväxta partier. Men tillsammans med Tora återupplevdes känslan av att vandra längst den gamla vägen.
Samma dag avtäcktes runstenen som skapats av Ture Strömbäck.
- Förr bröt man sten i Vånafjärden som fraktades till finska gränsen under orostiderna.
Intresset för sten väcktes när Ture Strömbäck var liten pojke och den bruna bibliotekslådan anlände till byn.
- En gång fanns boken Röde orm i den och sedan var jag förstörd för livet.
Sedan tidigare finns det i Vånfjärden en skeppssättning, bautasten och en trojaborg som fungerar som en labyrint som tillverkats av Ture Strömbäck och hans bror och far under 1870- och 1980-talet.
Runa med inskription
Nu har samligen förstärkts av en runsten.
- Jag har sökt ett runstensämne i 35 år.
Tillsist hittade han ett i Järfälla i ett skyddat naturområde. Det innebar att Strömäck fick söka tillstånd för att få flytta stenen.
- Det är en väldigt fin grånsten och till slut fick jag ta den.
På stenen står det "Ture högg
runorna". Utöver det står det mycket annat men...
- Vill man veta vad det står, får man förkovra sig i runskrift och gå dit och läsa, säger Ture Strömbäck.