Föreningen har skickat en skrivelse till utbildningsförvaltningen, till Britt-Inger Nordström (S), ordförande i fritids- och kulturnämnden samt till Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef.

Lärarna hänvisar till en ny utredning om litteratur, där det lär föreslås en lag på skolbibliotek och bibliotekarie.

Föreningen anser att båda skolorna skulle må bra av att öppet lika länge som det är elever i skolorna.

Lugnare miljö
Lärarna framför argument som att Furuhedsskolan har överlåtit bokdistributionen till biblioteket. Vidare att elevernas lugna studiemiljö i biblioteket försvinner den tid som det är stängt samt att Manhemsskolan infört digitala läromedel i många ämnen och att eleverna gärna läser på i de mer lättlästa böckerna som biblioteket lånar ut.

Slutligen framförs att frågan måste ses i ett större perspektiv; att läsförståelse är grunden till allt lärande och utan böcker och en engagerad vuxen i biblioteket blir det svårt att konkurrera med lättillgängliga media som kan stå i vägen för utveckling av läsförståelsen.

Britt-Inger Nordström säger att detta är utbildningsförvaltningens fråga.

NSD har sökt Charlotte Sundqvist, skolchef, utan att nå henne.