Svenska ridsportförbundet står bakom kvalitetsmärkningen som syftar till att stärka ridsportens och ridskolans roll i samhället.

En kvalitetsmärkt ridskola har en föreningspolicy, styrdokument, tydlig verksamhetsinriktning, miljöpolicy, aktiv ungdomsverksamhet, förebyggande säkerhetsarbete, aktuell krisplan, regelbunden LABC/HLR utbildning, systematiskt arbetsmiljöarbete samt minst en anställd ridlärare med minst 75 procents tjänst, vissa fastställda ridlärarnivåer och viss andel av ridlektionerna som leds av personal enligt nivåerna.

Helena Larsson är ridskolechef vid KRF och hon säger att de i och med kvalitetsmärkningen nått en milstolpe.

Artikelbild

| GLAD. Helena Larsson är glad över kvalitetsmärkningen. Här med ridskolehästarna Amie och Adina.

– Vi har jobbat medvetet och professionellt utifrån kriterierna länge, kvalitetsmärkningen är ett kvitto på det och det känns jättebra. Vi får högre status, säger Helena Larsson som också ser det faktum att Kalix kommun köpt anläggningen och har planer på att vidareutveckla den som en fin möjlighet.

I första skedet väntar en utebana och på sikt ett ridhus, som kommer att möjliggöra tävlingar vid KRF.

"Det här är som en stor fritidsgård och den är öppen årets alla dagar, vi har ingen säsong" säger Helena Larsson apropå att medlemsantalet ligger ganska stadigt över 200.

– Nu har vi 230 medlemmar, överlag barn sju till sexton år men intresset från vuxna är också stort, säger Helena Larsson.

Bland ridskolorna i östra Norrbotten har, förutom KRF i Kalix, också Överkalix ridklubb kvalitetsmärkningen.