Karl-Göran Karlsson, Luleå, har fredagen den 9/10 hastigt avlidit i en ålder av 78 år.
Han föddes 1931 i Rian Kalix, och var son till Lea och Johan Oskar Karlsson som ett av tolv syskon.
Efter avslutad folkskola började Karl-Göran utbilda sig till målare hos Öhmans måleri i Kalix där han också erhöll en fast anställning. När Karl-Göran var tjugo år träffade han sin blivande hustru Ragnhild. De levde tillsammans i 58 år och fick tillsammmans två barn Håkan och Annika.
I början av sextiotalet blev Karl-Göran anställd i sin svärfars byggföretag Öberg & Co. Som ledare av måleriavdelningen började han med att leda målningen av hotell Laxen i Överkalix. Företaget och därmed måleriavdelningen expanderade kraftigt med bland annat projekt i Kiruna och Gällivare. Verkmästare och arbetsledare anställdes, och Karl-Göran var en omtyckt ledare, chef över ett femtiotal personer och drev stora måleriprojekt också utanför Norrbotten i bland annat Gävle och Östersund. När företaget flyttade sitt huvudkontor till Luleå och sådana stora byggprojekt som Kallkällan och Hersön genomfördes, flyttade familjen till ett radus på Lulsundet i Luleå.
Musik var ett av Karl-Görans stora intressen.och han spelade själv ofta och gärna dragspel.
1965 gich han med i Luleå manskör och körsång var ett intresse som han varmt delade med sin hustru Ragnhild. Tillsammans sjöng de bla i Hertö kyrkokör, SPF kören och musikgruppen Rubus. Ett annat med hustrun gemensamt intresse var idrotten, och där klappade hjärtat extra mycket för Luleå Hockey. Karl-Göran var också aktiv tävlingscyklist i sina unga år.
Karl Göran satte alltid familjen främst och han tillbringade ofta och gärna tid med Ragnhild, barnen med familjer, och lilla barnbarnsbarnet Moa på sitt smultronställe stugan i Bjumisträsk och i hustruns hemgård i Holmträsk som han vårdade ömt.
Närmats sörjande är hustrun Ragnhild samt barnen Håkan och Annika med familjer.