Redan för två år sedan när beslutet om att flytta operationsverksamheten från Kiruna togs så fanns frågan om bakjouren med. Nu är det alltså tänkt att planerna ska genomföras.

Kompetensen ska höjas på primärjouren, alltså den jour som finns på skutmottagningen. Där ska det finnas minst en legitimerad läkare i stället för som i dag en AT-läkare.

Samtidigt försvinner kirurgbakjouren och kirurgläkaren kommer endast finnas tillgänglig per telefon i Gällivare.

Artikelbild

Första maj är det tänkt att kirurgbakjouren ska försvinna från Kiruna sjukhus.Foto: Hans Sternlund (ARKIV)

Målet är första maj
- Vi ser att man kan ha en gemensam bakjour för Kiruna och Gällivare om den som är jour på akutmottagningen har en högre kompetens. Så fungerar det idag till exempel i Piteå, säger Mats Brännström, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Målet är att kunna genomföra förändringarna den första maj i år, men om det inte går så skjuts det framåt i tiden.

- Dels så måste det finnas klara och tydliga rutiner för hur det här ska fungera. Det andra är att vi faktiskt har de här läkarna som jag nu pratar om, att de finns på akutmottagningen i Kiruna, säger Mats Brännström.

Han förklarar att förändringarna införs dels för att upprätthålla den medicinska säkerheten, men också för att minska kostnaderna.

Artikelbild

| Nu ska kirurgbakjouren på Kiruna sjukhus tas bort samtidigt som kompetensen på akutmottagningens prmiärjour ska förstärkas. FOTO: Hans Sternlund (Arkiv)

Blir det en försämring för patienterna?
- Det handlar mycket om kompetensen hos den som står tillsammans med patienten. Det är en avvägning vi har gjort och det är vår bedömning att det kommer att fungera.

Fara för patienterna
Hilda Hahne är AT-läkare i Kiruna och går jour på akutmottagningen. De ringer ofta kirurgbakjouren när de behöver stöd och hjälp.

- Vi vill ju så klart ha kvar dem. Många grejer kan man lösa per telefon, och det är väl det som är tanken. Men när det gäller svårt misshandlade, olyckor med flera inblandade eller en stor blödning, då vill man att de ska kunna komma in, säger hon.

Hilda Hahne tror att det kan bli svårt att förstärka med legitimerade läkare eftersom det inte finns så många i Kiruna för tillfället. Hon blir själv snart legitimerad men tycker inte om tanken på att arbeta utan en bakjour.

- Man blir lite utelämnad i svårare fall. Man får större ansvar att klara sig själv på egen hand och får inte det stödet man behöver. Det behövs någon med högre kompetens vid svårare fall. Det är en fara för patienterna skulle jag vilja säga.