PITEÅ

Turerna har varit många kring försäljningen av Krokodil men nu är det alltså klart att det blir AB Wallsténshus som köper fastigheten med beteckningen Falken 15.

– Fastigheten är granne med fastigheter Wallsténhus äger sedan tidigare och blir därför ett naturligt tillskott till vårt befintliga bestånd, säger Andreas Wallstén, vd AB Wallsténhus.

Krokodil har varit till försäljning sedan i början av 2016 och intressenterna har varit många, liksom buden på fastigheten. Men nu är det alltså klart och arbetet med att hitta hyresgäster har inletts.

– Intresset för huset är stort och det finns många idéer om vilken verksamhet som kan bedrivas där. Ronny och Ulla Eriksson har under alla år de ägt huset och drivit Krokodilverksamheten gjort en enorm insats för Piteås kulturliv och vi tycker de är värda all uppskattning.”, säger Andreas Wallstén.