– Det har inte med Nordeas flytt att göra, utan det här har pågått under en längre period. Vi har börjat med en upphandling redan under början av året. Vi har tidsbundna avtal, vi får inte fortsätta i all evighet med några av våra verksamheter eller system, det måste upphandlas med jämna mellanrum, säger Stig Thorneus, stadsomvandlingsstrateg.

I början av september meddelade Nordea att bankens nya huvudkontor kommer att finnas i Helsingfors i Finland. Det har fått många kunder att lämna Nordea. Men det är alltså ingenting som har påverkat Kiruna kommuns beslut om att byta bank.

– Nej, det beslutet har vi tagit långt tidigare att det ska ut på upphandling. Och sedan är det konkurrensutsättning, det är egentligen priserna och de olika tjänsterna som ingår i avtalet som avgör vem som vinner, säger Stig Thorneus.

Kommunalrådet Kristina Zakrisson bekräftar att bankbytet inte handlar om något ställningstagande.

– Det är inte på grund av uppdrag från kommunledningen, säger hon.

Bytet av bank blir den 1 november.