Politikern Nina Berggård (V) och skribenten Lars O. Nilsson är två personer som träder fram i media när Sverige, Finland och vissa NATO-länder ska ha sina militära övningar i Sverige. Till exempel vid den senaste övningen, Aurora 17.

Vi har i dag två starka krafter som står mot varandra, kommunismen mot demokratin. Att kunna stå neutral mellan dessa ska vi inte tro på. Skulle det hetta till så är vi för små för att själva kunna försvara oss, därför söker vi oss till den sida som vi känner oss tillhöra, demokratins sida. Och då har vi samövningar med dessa länder.

Neutralitet är ingen garant för att stå utanför en konflikt vilket visade sig under andra världskriget. Hitler var bara ett par timmar från att invadera Sverige, trots att vi ansåg oss vara neutrala. Men han blev tvungen i sista stund att omplacera sin militära styrkor in i Ryssland för att Stalin höll på att ta kommandot dem emellan. Detta tack vare att USA och den Europeiska alliansen ”öste” in materiel via Norra Ishavet, som förstärkte Rysslands krigsmakt, vilket gav Hitler problem. Tror någon att Hitler ansåg oss vara neutrala? Nä, han behövde Sveriges strategiska läge, neutral eller ej.

En fråga till Nina Berggård och Lars O. Nilsson, varför inga protester från er när Ryssland har ännu större övningar i vår närhet än de vi själva kör? Eller som, för ett tag sedan när Ryssland och Kina samövade i Östersjön med bland annat en av världens största atomubåtar? Vad har Kina i Östersjön att göra? Kan vi få svar på det av någon av er?

Sverige har valt den demokratiska sidan medan ni två har valt den kommunistiska sidan, vilket ni har all rätt att göra, men jag tror inte att ni har så många svenskar med er.