– Dels får vi neddragningar igen och dels splittrar det Kulturskolan, det känns inte bra. Det hade jag hoppats att vi skulle kunna slippa, säger han.

Beslutet innebär att en halv tjänst vardera på Kulturskolan och biblioteket försvinner, 25 procent av en tjänst på museet samt att ungdomschefstjänsten halveras.

– Det ska tillsättas en samordnare på varje ställe vilket innebär att det ska tas ifrån befintliga resurser. Hur mycket det blir är svårt att sia om i dag, säger Jerker Johansson.

– Det är svårt att i dag rekrytera musiklärare till grundskolan och har varit så länge. Om det förvärras nu kan ingen med säkerhet säga men jag tror trots allt att vi haft en fördel med att lärarna tillhört Kulturskolan, säger Jerker Johansson i och med beslutet att musiklärarna nu ska få grundskolans rektorer som chef.

– Hur samverkan mellan grundskolan och Kulturskolan kommer se ut vet vi ju inte i dag men det finns en risk att rekryteringsproblemen förvärras.