S och Mp-regeringen önskar landsbygden i allmänhet och norra Sverige i synnerhet, ett Gott nytt 2018 med ytterligare bestraffningar genom höjda bränsleskatter. Den 1 januari höjdes bensin- och dieselskatten med 30 respektive 27 öre per liter, vilket ofelbart leder till högre ekonomisk belastning för de människor som har långa avstånd till arbete, sjukvård, barnomsorg och idrott/kultur. De allra flesta familjer måste ha två bilar eftersom kollektivtrafiken är försumbar jämfört med motsvarande i tätorter och storstadsområden.

Den systematiska utarmningen av landsbygden har pågått sedan valet 2014. Kraftiga skattehöjningar på arbete och företagande, ökade transportkostnader, höjda arbetsgivaravgifter för unga 18-26 år, villkoren för rut- och rotavdrag har försämrats. Dessutom föreslår regeringen att införa miljöskatter på småskalig vattenkraftproduktion och skatt på avfallsförbränning. Dessa skatter kommer givetvis konsumenterna att tvingas betala.

Samtliga beslut och förslag missgynnar landsbygdens befolkning i högre grad än de som bor i tätortsområden. Det får inte fortsätta.

Landsbygdens utveckling och fortlevnad är viktig för våra tätorter och för Sverige, därför måste landsbygden värdesäkras. Det kulturhistoriska värdet som det öppna landskapet utgör måste bevaras för kommande generationer.

Vi Moderater motsätter oss ständigt ökade kostnader för människor och företagare på landsbygden.

Olle Lindström, Boden (m)