Sent i fredags kom beskedet att länsstyrelsen vägrar ta ytterligare ställning till Jokkmokk iron mines ansökan om bearbetningskoncession i Kallak.

– Vi har redan yttrat oss två gånger. Frågan är vad mer vi ska tycka kring Kallak? säger landshövding Sven-Erik Österberg.

Det är påverkan på världsarvet Laponia som fortfarande inte anses vara tillräckligt utredd – men där hänvisar länsstyrelsen ärendet vidare till Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket.

– Det finns en tydlig ordning. RAÄ och Naturvårdsverket har ansvar gällande världsarvet och gentemot Unesco. De är dem som regeringen har utsett.

Men i stället flyr myndigheterna undan ansvaret, enligt landshövdingen.

– De sviker sitt uppdrag. Vi hade velat ha deras synpunkter ordentligt i detta. Det är deras uppgift att svara för hur en gruva påverkar världsarvet.

Varför vill de inte yttra sig mer?

– De vet att Kallak är en synnerligen känslig sak. Oavsett var de sätter ned fötterna, kommer de få våldsam kritik. Just detta ligger till grund för hela frågan.

Samtidigt menar såväl Luleås kommunalråd Niklas Nordström som S-kollegan i Jokkmokk, Robert Bernhardsson, att alla inblandade myndigheter – inklusive länsstyrelsen i Norrbotten – agerar felaktigt, när hela frågan hamnar i ett låst Moment 22-läge.

Läs mer: Kallak: S-toppar tas i örat av landshövdingen

Och landshövdingen tycks måttligt road av att S-topparna lägger sig i ärendet.

– Jag vill hävda att de inte bottnar i hur komplicerad frågan är. Därför borde de prata med (länsrådet, reds anm) Johan Antti innan de har åsikter.

Sven-Erik Österberg menar också att kommunalrådens utspel är tydligt partiska.

– Bernhardsson och Nordström vill se en gruva i Jokkmokk, punkt slut. Niklas Nordström i synnerhet ser ju tillväxten i Norrbotten som det främsta. Men då gör han det bekvämt för sig och ser inte hur komplex frågan är.

Vad bolaget Jokkmokk iron mines eller den berörda samebyn anser i frågan är egentligen förutsägbart, menar han.

– Men eftersom endera part kommer överklaga, blir det ändå regeringen som i slutändan ska fatta beslut om det blir ja eller nej till gruva i Kallak.

Den alltjämt olösta frågan är huruvida Laponia tar skada av en gruva i Kallak.

– Gruvan ligger visserligen flera mil från Laponia men den viktigaste delen som måste utredas är rennäringen. Och där måste RAÄ och Naturvårdsverket ha en uppfattning.

Landshövdingen efterlyser nu ett mer skyndsamt agerande av regeringen i ärendet och var så sent som i förra vecka i möte med högsta ansvariga inom näringsdepartementet.

– Detta är jätteolyckligt. Stadsmakten måste ta sig en rejäl funderare kring tillståndsprocesserna. De är tillräckligt komplicerade som det är och blir ännu svårare när det handlar om världsarv och med Unesco inblandat. Det finns liksom inga facit, säger Sven-Erik Österberg.