Det faller inte alls i god jord hos lärarfacken.

Försöket berör personal vid samtliga verksamheter - förskola, grundskola och gymnasieskola. Argumentet är att flexklockorna behövs för lönerutinernas skull.