Riksgränsen/Björnfjell Kraftiga vindar i fjällen medför trafikproblem. Ett flertal lastbilar sitter fast på E 10 på norska sidan i höjd med Björnfjell. Vägen är därför avstängd, preliminärt fram till 16.00, meddelar Trafikverket.