– Vi gillar biogasen skarpt och bussarna fungerar jättebra. Men det måste vara hållbart ur ett ekonomiskt perspektiv. I nuläget har vi inte råd med fler gasbussar, säger Karl-Johan Gramner, vd för LLT.

I dag har LLT åtta gasbussar i drift. Gasbussarna är cirka 400 000 kronor dyrare per buss, enligt Gramner.

– De är dyrare i inköp, de kräver särskilda tankplatser och de är dyrare i drift, både när det gäller förbrukning och priset för bränslet. Det blir stora skillnader på ett år och vi har vår budget att ta hänsyn till, säger han.

Artikelbild

| Följer budget. LLT har inte råd att köpa in fler gasbussar, därför blir det diesel. Det säger vd Karl-Johan Gramner.

Detta sker alltså trots att en betydande del av Luleå kommuns biogaskalkyl bygger på att LLT ska ha 15 biogasbussar.

Samt att den nuvarande produktionen vid biogasanläggningen, enligt projektledaren Lars Sandström, gott och väl räcker till 15 LLT-bussar.

Då ska man även ha i åtanke att Luleå kommun till våren börjar bygga den nya rötkammaren. När den är i drift kan man alltså producera dubbelt så mycket biogas.

– Jag kan bara svara på hur läget ser ut hos oss. Vi för en dialog med kommunen och det är en ägarfråga, säger Karl-Johan Gramner.

Artikelbild

| Riktlinjer. Lenita Ericson väntar på ett förslag från tjänstemännen där riktlinjer för Luleås biogasprojekt fram till 2021 ska dras upp.

Stadsbyggnadsnämndens ordförande Lenita Ericson säger att hon inte kan uttala sig om varför LLT köper in dieselbussar.

– Jag förstår varför du frågar men det måste du ta med LLT, säger hon.

I dag tillverkas en miljon kubikmeter biogas om året vid Uddeboanläggningen. Gasen används till drift av cirka 125 av kommunens 230 tjänstebilar, åtta LLT-bussar samt el och värme i Uddebo.

Tjänstemännen på stadsbyggnadsförvaltningen sitter just nu med ett arbete där riktlinjerna för Luleås biogasprojekt fram till 2021 ska dras upp. Förslaget ska upp till politiskt beslut i april.

– De jobbar med en verksamhetsplan med rejälare tag kring biogasen. Jag förväntar mig tydliga och konkreta mål och exempel på framtida avtalskunder och samarbetspartners. Som det det ser ut nu har vi tagit tunga investeringar men verksamheten går inte ihop, säger Lenita Ericson.

I arbetet ingår bland annat en utredning om Luleås matavfall ska användas till biogasproduktion i stället för som nu kompostering i Sunderbyn. Avtalet med Norrlandsjord och miljö går ut 2019.

– Vi står inför ett vägval när det gäller komposteringen. Hur det blir har vi inte landat i men det är jätteintressant att matavfallet kan bli biogas. Men vi måste också bygga upp en marknad och säkerställa att vi kan sälja allt vi producerar, säger Ericson.