Luleå Domprost Karin Burstrand, 54, i Göteborg, tidigare Luleå, tar plats i ledningen för den Europeiska kyrkokonferensen, CEC. På måndagen valdes hon in i dess centralkommitté, skriver Kyrkans Tidning.
Europeiska kyrkokonferensen, CEC, har just avslutat sin 13:e generalförsamling i Lyon i södra Frankrike. Mötet samlade företrädare för ortodoxa och reformatoriska kyrkor i Europa. Generalförsamlingen möts vart sjätte år och är kyrkokonferensens högsta beslutande organ
Karin Burstrand efterträder domprost Margarethe Isberg, Västerås.
Karin Burstrand, 54, är uppväxt i Piteå och prästvigdes 1980. Hon har varit verksam som komminister på landsbygden i Uppsala stift, senare i Luleå domkyrkoförsamling där hon också varit kaplan. Hon har också varit kyrkoherde i Örnäsets församling i Luleå. 2002 blev hon kyrkoherde i Svenska kyrkan i Paris. 2008 utsågs hon till domprost i Göteborg. Hon var en av kandidaterna vid biskopsvalet i Luleå stift 2002.