I går gav Banverket besked om hur den anser att Norrbotniabanan ska nå Luleå centrum via Södra Gäddvik. Och när mängden av fakta vägts samman så förordas det som Banverket kallar det Östliga alternativet.
- Även om vi är fullt medvetna om att det här är ett alternativ som innebär intrång, bland annat på Hamnholmen, så är det fördelaktigast. Inte minst så väger kopplingen till Luleå flygplats tungt, säger Malin Fahller.
2,5 kilometer bro
Den föreslagna sträckningen ligger söder om Södra Gäddvik, passerar Kvarnträskets norra ände, följer sedan Lulviksvägen förbi Luleå flygplats och sedan ut mot Hamnholmen. Därifrån kommer att byggas en 2,5 kilometer lång bro, som sedan ansluter i Svartöstaden i nära anslutning till SSAB:s industriområde. Därefter ska järnvägen svänga vänster, passera mellan SSAB och Svartöstaden för att sedan ansluta till befintlig järnväg.
Men den tänkta bron, drygt 20 meter hög, kommer att ställa till det. Det innebär att isbrytarna, som i dag ligger i gamla malmhamnen, inte kan ta sig under bron. Det måste lösas på annat sätt, menar Tomas Gustafsson, projektansvarig för hela Norrbotniabanan.
- Det skulle bli runt 400 miljoner kronor dyrare att bygga en bro som gör att isbrytare och andra stora fartyg kommer under. Det är knappast försvarbart.
Inte heller en bro som kan öppnas är tillrådigt, menar Gustafsson.
- I kallt klimat är den typen av lösningar mycket riskfyllda.
Säckstation - nej tack
Den näst bästa alternativet, enligt Banverkets utredare, är ett västligt alternativ förbi Storheden och Notviken. Men för resenärer som inte ska till Luleå innebär det stora nackdelar, berättar Malin Fahller.
- Det innebär att vi får en säckstation. Resenärer, som till exempel ska till sjukhuset i Sunderbyn, måste först åka med in till Luleå centrum och sedan vidare till Sunderbyn.
Det alternativ som hamnat längst ned på Banverkets ranking går söder och runt Bergnäset och vidare med en bro över Gråsjälfjärden in mot Luleå järnvägsstation.
- Visserligen ger det här den kortaste restiden men anslutningen till bangården i Luleå kommer att bli mycket besvärlig, säger Malin Fahller.
Banverkets järnvägsutredning går nu ut på remiss och nästa tisdag anordnas ett informationsmöte möte på Kulturens hus. Och när det gäller en byggstart av Norrbotniabanan, med en första etapp Piteå-Skellefteå, ger Tomas Gustafsson följande besked.
- Finansieringen är som bekant inte ordnad, men om det skulle komma en lösning så kan vi sätta spaden i jorden tidigast om tre år.
Hela kostnaden för sträckan Umeå-Luleå är beräknad till cirka 23 miljarder kronor. Den nu föreslagna sträckningen mellan Södra Gäddvik och Luleå går på cirka 2,5 miljarder kronor.