Över 50 000 långtidssjukskrivna utförsäkras nästa år som en följd av regeringens hårdare regelverk (se faktaruta).
41-åriga Ann Hjorth-Johansson från Björkskatan, Luleå, är en av många funktionshindrade norrbottningar som drabbas.
Minskad ersättning
I 23-årsåldern var hon med om en svår trafikolycka som innebar en bestående nack- och bröstryggskada, med svåra migränanfall, ljuskänslighet och nervsmärtor.
- Jag har känselstörningar ner till knäna och blir ibland ansiktsförlamad. Nervsystemet tål ingen stress utan innebär bara ytterligare problem.
På grund av funktionshindret har Ann Hjorth-Johansson varit hemma i tolv år med en tillfällig sjukersättning, som har omprövats och beviljats vartannat år utifrån läkarnas utlåtanden.
Men sedan den 1 juli år 2008, när regeringens nya tidsbegränsningar infördes, har ersättningen gradvis minskat.
Når maxgränsen
- Nu har jag bara 25 procent kvar. Jag har redan tvingats gå ned mycket i levnadsstandard, säger Ann Hjorth-Johansson, som för närvarande drygar ut försörjningen med en anpassad halvtidstjänst på HSO-kansliet, Handikappförbundens samarbetsorgan i Luleå.
Och snart får hon inte gå sjukskriven över huvud taget. Den sista februari nästa år blir Ann Hjorth-Johansson helt utförsäkrad.
I stället förväntar sig Försäkringskassan att hon söker sig ut i arbetslivet - trots hennes komplicerade funktionsnedsättning.
- Att jobba heltid kommer aldrig gå. Om inte jag får vila och sova, går jag i däck. Då tappar de mig för alltid.
Rygg- och nackskadan har utretts flera gånger och Ann har läkarintyg på att arbetsförmågan är endast 25 procent.
- Men intygen är inte värda någonting. Det är skrämmande att Försäkringskassan har personal som inte har medicinsk kompetens. De saknar all empati.
"Värk räknas inte"
Hennes mamma Kristina Hjorth, ordförande för HSO Luleå, märker av oron bland medlemmarna i de föreningar som ingår i samarbetsorganet.
- Majoriteten drabbas hårt. Värst är det för dem som inte har synliga funktionsnedsättningar. Värk och smärta räknas ingenting. Vi har så många reumatiker och MS-sjuka som kommer att utförsäkras efter årsskiftet, säger Kristina Hjorth.
Allra sämst ställt får funktionshindrade i 20-årsåldern som aldrig har haft ett jobb.
- De tillhör ingen a-kassa och får det absolut lägsta beloppet. Hur ska de kunna leva på det? säger Kristina Hjorth.
Ingen a-kassa
De som inte har a-kassa är endast garanterade 4 900 kronor i månaden - och Ann Hjorth-Johansson tror att hon blir en av dem.
- Eftersom jag har haft sjukersättning i tolv år, är jag inte berättigad till a-kassa. Det är i alla fall så det står i alla papper.
Hon vet inte om den anpassade tjänsten på HSO förlängs nästa år. Men att gå den tre månader långa arbetslivsintroduktion som Arbetsförmedlingen ansvarar för är inte aktuellt.
- Jag kommer inte göra det. Någonstans måste det medicinska värderas högre.
"Många hamnar på psyket"
Den borgerliga regeringen och socialförsäkringsminister Cristina Husmarck Pehrsson (M) menar att de nya försäkringsreglerna underlättar för långtidssjukskriva att komma in i arbetslivet på nytt.
Men Ann Hjorth-Johansson och hennes mor är skeptiska.
- Man bollas runt för mycket, mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Hela ens liv sätts i rullning. De drar undan fötterna på människorna.
Enligt dem har informationen brustit mycket. Osäkerheten är extra tuff för de som lider av exempelvis depression och ångestsjukdomar.
- Många kommer hamna på psyket till slut, säger Ann Hjorth-Johansson, med en tår i ögonvrån.
- Fortsätter det här, blir Sverige ett u-land, säger mamma Kristina Hjorth.