Vid årsskiftet kommer järnvägsutredningarna för hela sträckan Umeå-Luleå att vara klara. Ett arbete som Norrbotniabanan AB varit med att finansiera. En fortsättning innebär järnvägsplanearbete och tillåtlighetsprövningar enligt miljöbalken för sträckan Piteå-Skellefteå. Kostnaderna för detta ligger på cirka 220 miljoner kronor.

- Vi erbjuder oss att förskottera hela summan alternativt en medfinansiering på 20 procent av den angivna kostnaden, säger Gusten Granström.

Statlig förhandlingsman
Det finns angivet i det dokument som Norrbotniabanan AB tagit fram. Tillsammans med Trafikverkets utredning (som blir offentlig inom kort) om förutsättningarna för finansieringen av den aktuella sträckan blir det underlag för regeringens ställningstagande.

- För att hantera dessa frågor är det viktigt att regeringen omgående tillsätter en statlig förhandlingsman/kvinna som i samverkan med regionen kan klarlägga hur vi ska gå vidare.

Borde prioriteras
Är regeringen med på tåget?

- Något annat vore märkligt och ologiskt. EU-kommisionen har trots allt prioriterat Norrbotniabanan i sin policy för transeuropeiska transportnät - TEN-T-status.

- Problemet är att kön är lång till regeringens pengapåse, men EU:s positiva besked borde gynna oss. En annan sak som är positiv för oss är de enorma investeringar som sker i regionen, säger Gusten Granström.

Kan få EU-stöd
Om regeringen vinkar igång med stinsspaden så kan arbetet med järnvägsplan och tillåtlighetsprövningar komma igång nästa år. Det tar 2-3 år.

Inom de närmaste 1-2 åren ska dessutom EU:s ministerråd ta ställning till Norrbotniabanans status. Går det på samma linje som EU-kommisionen innebär det möjlighet till EU-stöd (20 procent av investeringskostnaderna och kanske 50 procent av planeringskostnaderna).

- Om det fortsätter rulla på kan vi sätta spaden i jorden 2015 och med en byggtid på runt tio år bör vi vara färdiga i god tid för att uppfylla EU:s krav om att projektet ska vara genomfört senast 2030.

Stora kostnader
Norrbotniabanan AB är, som sagt, redo att ta ett mycket stort ansvar. Förutom det redan nämnda är regionen redo att ta ansvar för resecentra, stationer och så vidare.

Regionen är också villig att medverka finansiellt av hela projektet som är kostnadsberäknat till 25-27 miljarder kronor. Ett annat alternativ är att regionen står för den årliga driftkostnaden, 1,2-1,3 miljarder kronor.

- Det kan innebär kostnader för det offentliga, men det finns ju en intäktssida också, säger Gusten Granström.

I ett driftskede är regionen inte heller främmande för att delansvara för persontrafiken via Norrtåg AB, som redan existerar.