I den nya läroplanen står att skolan ska ge eleverna digital kompetens i alla ämnen. Men fortfarande är det inte självklart att ens lärare har tillgång till dator i sitt arbete.

Exempelvis är man på Furuparksskolan cirka tio pedagoger på varje personaldator. Skolor är fortfarande tacksamma när föräldrar skänker sina uttjänta datorer till skolan.

Vill ha prioritering
I Luleå finns sex skolor där eleverna i högstadiet får egen dator under skolåren. Av dem har vissa fått pengar för halva kostnaden, andra har betalat helt ur sin budget.

Vid de flesta skolor får elever dela på en eller annan dator i klassrummet. Rektorerna tycker att frågan borde vara av större prioritet för kommunen.

- Det är svårt att veta hur man ska tänka, vad man ska skära ner på för att få loss pengar. För min skola med 30 lärare skulle det kosta cirka 800 000 kronor. Det är mycket pengar och motsvarar två nya lärare. Ska det här verkligen vara upp till varje rektor?

Även om tekniken är en förutsättning så handlar det inte längre om den. Rektorerna säger att det är en pedagogisk fråga.

- Datorn är ett verktyg bland andra som skolan ska kunna erbjuda. Eleverna ska kunna hantera digitala verktyg redan i de yngre åren. Ska vi blunda för läroplanen? Eller ska vi säga till eleverna, det här får du titta på hemma så kan vi prata om det sedan när du kommer till skolan? säger Lundström.

Det finns ett mål i läroplanen att eleverna ska lära sig skriva läsligt, men den digitala kompetensen ska de ha i varje ämne, säger rektorerna.

- Att vissa skolor är med och andra utanför leder till en digital klyfta där en del elever får försprång och andra hamnar efter, säger Tornberg.

Behöver resurser
Tornberg säger att skolan inte nämns i Luleå kommuns IT-strategi.

- Där ska skolan naturligtvis finnas med. Det behöver tillföras resurser för att genomföra digitaliseringen av skolan, säger hon.

- Datorer i skolan ska inte ställas mot annat eller behöva försvaras i förhållande till något annat. Eleverna lever i den här världen och det är bara så. Ju tidigare vi kan vara med och påverka deras tid på nätet med dialog kring värdegrund desto bättre, säger Lundström.

Rektorerna får medhåll från ledningshåll.

- Vi ska tillse tillgång, likvärdighet och ge förutsättningar för digitalisering, det här är något vi jobbar med, säger Monica Karsbrink Lövbom, enhetschef för Luleås högstadieskolor.

Ledningen ska nu avgöra som är möjligt att göra inom de givna ekonomiska ramarna eller om det är något som skolchefen måste äska mer pengar för.