Läkaren skulle egentligen inlett sin tjänstgöring i Region Norrbotten i augusti 2014 men togs omgående ur tjänst. Senare framkom att läkaren varit föremål för åtgärder mot alkoholmissbruk under en längre tid.

Trots upprepande behandlingar har läkaren inte kunnat återgå till sin tjänst på grund av återfall.

Alkoholmissbruket ledde till att läkaren av Region Norrbotten anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2016. I februari 2017 skickade IVO anmälan vidare till HSAN, som nu alltså beslutat om en treårig prövotid. Läkaren har själv motsatt sig prövotid.