Styrelseproffset Lars-Eric Aaro, i dag försäljningsdirektör hos konsultföretaget ÅF, äger en stor stugtomt på idylliska Sörudden, längst ut på Lövskär.

Han och hustrun köpte fastigheten för fyra år sedan och utöver sommarstugan finns flera tillhörande hus, däribland ett inglasat uterum som skjuter ut över strandsremsan. Samtliga byggnader var redan uppförda vid köpet.

I samband med en bygglovsansökan om fasadändring besökte kommunens byggnadsinspektör sommarparadiset och då upptäcktes att uterummet stod inom strandskyddat område, enstaka meter från vattenbrynet.

Artikelbild

| OLOVLIGT. Styrelseproffset Lars-Eric Aaro, 60 år, tvingas riva ett inglasat uterum till sin lyxiga sommarstuga på Lövskär.

Detta går stick i stäv med bestämmelserna som anger att dylika små hus ska stå minst 25 meter från stranden för att man ska slippa behöva ansöka om strandskyddsdispens.

– Huset står väldigt nära strandkanten, vilket påverkar tillgängligheten avsevärt. Jag har inte sett något liknande, säger Christer Andersson, avdelningschef för bygglovsärenden på miljö- och byggnadsförvaltningen.

Nu hotar kommunen med att Lars-Eric Aaro måste flytta eller riva den olovliga byggnaden – annars riskerar han rättsliga påföljder.

Aaro ombeds även inkomma med ett yttrande före den 4 jul, samtidigt som förvaltningen konstaterar att det inte finns någon möjlighet att få strandskyddsdispens i efterhand.

Artikelbild

| SOMMARPARADIS. Förre LKAB-toppen Lars-Eric Aaro äger en stor stugtomt på idylliska Sörudden, längst ut på Lövskär.

– Utifrån det vi vet i dag ser vi det så. Men vi måste få hans yttrande också, väga in det i helheten, säger Christer Andersson.

Lars-Eric Aaro tog del av kommunens beslut i förra veckan.

Artikelbild

| SOMMARPARADIS. Förre LKAB-toppen Lars-Eric Aaro äger en stor stugtomt på idylliska Sörudden, längst ut på Lövskär.

– Vill kommunen ha bort huset, då tar vi bort det. Man måste leva i takt med samhällets utveckling. Jag tänker inte ge mig in i diskussionen om strandskyddet. Det passar sig inte.

Bygger ni ett nytt uterum?

– Inget planerat. Vi vill ha ett lugnt liv. Sommarstället betyder väldigt mycket för oss. Vi bor där ute under hela somrarna, säger Lars-Eric Aaro.

Strandskyddet värnar djur- och växtlivet men ska även garantera allmänhetens tillgång till strandremsan, som omfattas av allemansrätten.

– Man ska känna sig välkommen att passera men när det finns byggnader som sträcker sig ned över stranden, då påverkas hemfridszonen och då brukar man inte få dispens.

Hur vanliga är dessa ärenden i Luleå skärgård?

– Inte särskilt vanliga. Ett fåtal fall per år. Om man inte vill rätta sig efter kommunens beslut har man rätt att överklaga, i första hand hos länsstyrelsen och senare hos mark- och miljödomstolen, säger Christer Andersson, kommunens bygglovschef.