Alva Mattsson, 5,5 år, provar en tunnel på Erik Rassa, 9 år, när fotbollsskolan drog igång.

– Det är oftast den första kontakten med de har med fotbollen. Så det är härifrån vi startar upp våra nya ungdomslag, säger Mats Nilsson, fotbollsskoleansvarig AFC Luleå.