Luleå Onsdag den 5 april 2017, klockan 11.30, LTU: Anderas Hansson, ambulanssjuksköterska i Boden, och Sandra Wallgren, polis i Boden, tränade hjärt- och lungräddning (HLR) med hjälp av teknik som mäter hur väl man utför uppgiften. Nätverksträffen, där bland annat brandkår och polis medvekade, hade fokus på att dela och tillämpa kunskap om just HLR och återupplivning.