Under fjolåret startade IT-jätten Facebook i Luleå sitt program för lokalt samhällsengagemang.

Programmet går i korta drag ut på att där lokala föreningar, skolor och organisationer kan skicka in projektförslag till Facebook och ansöka om bidrag för projekten.

I år valde Facebook-ledningen i Luleå ut åtta projekt inom teknik, kultur och miljö och natur, som tillsammans får dela på drygt 700 000 kronor.

Artikelbild

| Digital skola. Alviksskolan var en av skolorna som fick ­bidrag från Facebook för sina digitala projekt.

– Antalet ansökningar jämfört med i fjol har nästan fördubblats. Det här är ju fortfarande ganska nytt, så det tar lite tid att spridas. Jag tror att vi kommer få in fler ansökningar framöver, förklarar Helena Sundberg som är Site Coordinator och ansvarig för det lokala programmet i Luleå.

Enligt Sundberg är det självklart att ett multinationellt företag som Facebook ändå väljer att verka lokalt.

– Vi verkar ju och bor här, vi är ett lokalt Luleåföretag. Och vi vill ge tillbaka i det samhälle som vi verkar i, säger hon.

Bland de åtta utvalda projekten som får ekonomiskt projektstöd av Facebook finns fyra skolor.

Artikelbild

| digital scen. Daniel Isaksson från Ung Scen i Norr. ska utveckla en nyskapande sajt inom teatern.

Agneta Hedenström är rektor för två av dem, Måttsundsskolan, och Alviksskolan.

Hon är förstås med än glad för det ekonomiska bidraget.

Artikelbild

| far och dotter. Peter Parnes från Luleå Makerspace ­berättade om sina projekt tillsammans med dottern.

– Det är enormt välkomna bidrag. VI är ju beroende av teknik för att utveckla lärandet. Och det är ju inte så att vi har jättemycket pengar kvar i vår budget när vi har betalat allt annat, säger hon.

Under utdelningsceremonin i Facebook-lokalerna på Porsön i Luleå fanns representanter för de olika projekten på plats.

Artikelbild

David Engström och Tomas Sandström är båda lärare på Antnässkolan, och två av personerna bakom skolans nytänkande.

– VI tänker lite grann som så här att istället för att vara IT-konsumenter vill vara IT-producenter. VI har många gånger suttit i våra arbetsrum och sagt, tänk om vi bara hade kunnat, säger duon och fortsätter:

– Helt plötsligt, via Facebook, får vi nu möjligheten att köpa in modern utrustning.

Rektorn Agneta Hedström berättar att skolan jobbar mycket med att hitta nya sätt att arbeta, bland annat via fortbildningar och studiebesök.

– VI har även uppmanat våra lärare att hitta olika vägar att söka pengar till våra projekt.

Är det framtiden, att söka finansiering externt till sådana här typer av projekt som kräver modern utrustning?

– Vi har ju en begränsad budget i kommunen. Så jag tror att externa finansiärer och bidrag kommer bli en del av framtiden, säger Hedenström.