Det här kan vara sista terminen i en av Luleås äldsta skolor, Svartöstadskolan, som öppnades 1901. Skolan kan komma att läggas ner om barn- och utbildningsförvaltningens förslag om Framtidens skola gå igenom. Ett av argumenten från förvaltningens sida är att skolan är dyr att rusta. Enligt beräkningar kommer det krävas nästan 22 miljoner kronor under en tioårsperiod.

Tidigare har föräldrar från nedläggningshotade Kyrkbyskolan och Klöverträsksskolan ifrågasatt siffrorna.

Och nu gör även föräldrar från Svartöstadskolan detsamma. Bland annat slår de ner på att köket måste rustas för nio miljoner kronor. Samma siffra finns för Kyrkbyn och bygger på en uppskattning.

Artikelbild

| NEDLÄGGNINGSHOTAD. Svartöstadsskolan invigdes för 115 år sedan. men nu kan den vara inne på sista terminen. Föräldraran menar att kommunen tar till fula knep för att lägga ner den.

– Vi upplever att man väldigt slentrianmässig slänger ur sig hur mycket det kostar att renovera ett skolkök. Och det kanske blir så när man använder en schablon, men hela Framtidens skola innebär en enorm samhällsförändring. Man kan inte bara helt lättvindigt göra det här, säger Anna Widén, Svartöstan.

Kommunens fastighetschef, Mikael Wänstedt, fick på måndagen en rundvandring i skolan.

– Vi har valt att göra på det här sättet, bland annat på grund av att vi har haft den här tidsrymden på oss att ta fram kalkylen, säger han.

Samtidigt menar han att det inte är säkert att de fått fram en säkrare siffra om de fått längre tid på sig.

Gruppen Rädda Svartöstadskolan har också lyft fram att barn- och utbildningsförvaltningen använder sig av skolhusets Q-märkning, en byggnadsminnesmärkning, som försvårande skäl till att renovera skolan. Men enligt byggnadsantikvarien Jenny Dahlén Vestlund är det helt fel.

– Interiört är den inte skyddad. Men det stämmer inte att man inte får renovera på grund av märkningen. Jag tycker det är väldigt tråkigt att man använder kulturmiljövården som ett argument för att hindra utvecklingen, som att bygga om ett kök, säger hon.

De nio miljoner kronorna bygger på att bygger på att ett helt nytt tillagningskök byggs på Svartöstadskolan. Men detta är oklart om det blir verklighet. En separat utredning om skolköket pågår. Där menar Mikael Wänstedt att de kunde tänkt annorlunda.

– Det kan man diskutera. Vi hade kunnat stryka bort det som gällde köken i den här utredningen för att neutralisera den osäkerheten, säger han.

Enligt Anna Widén sänks trovärdigheten för den utredning som gjorts.

–.Det inger inget förtroende med slarviga beräkningar och uppskattningar. Det är otroligt viktigt att det är rätt, säger hon.