– Det händer otroligt mycket just nu. I framtiden kanske vi inte talar om campus längre utan i stället om universitetsstaden, säger David Carlsson, regiondirektör vid fastighetsägaren Akademiska hus, som talade vid seminariet "Campus utan murar" i Vetenskapens hus.

Arbetet pågår på flera fronter (se faktaruta), bland annat med nya bostäder och bygge av SICS-ICE:s nya forskningsinstitut.

– Just det är ju ett exempel på en etablering som passar perfekt. Mitt emellan företag och universitet, säger Carlsson.

Artikelbild

| RIVER MURAR. David Carlsson, regionschef vid Akademiska hus, berättade om planerna för campusområdet vid seminariet ”Campus utan murar” i Vetenskapens hus på tisdagen.

Ett framtidsscenario kan bli att Porsöhallen rivs.

– Den är sliten och vi diskuterar just nu med Stil och LTU om fortsatt hyra. Annars avser vi att riva den och bygga bostäder. Det finns möjlighet att bygga nya bollhallar vid sidan av Stil.

Planerna är bärande i arbetet med att knyta ihop Luleå tekniska universitetet med centrum.

– Ett attraktivt campus är otroligt viktigt för Luleå ur konkurrenssynpunkt. Och campus kan inte bara leva på dagtid. Därför är det viktigt att få in företag och bostäder. Om universitetet växer så växer också stan, säger David Carlsson.

Det skriver Luleås kommunalråd Niklas Nordström (S) under på.

– Det här är en av de viktigaste frågorna både för Luleå och länet just nu. Samspelet mellan Luleå science park och universitetet, det är det som ger jobben, säger Nordström.

En av föreläsarna, Emma Read Källblad, forskare vid Kungliga tekniska högskolan, talade bland annat om restauranger och caféer med olika inriktning som enkla knep för att få människor att röra sig mellan olika områden.

– Det här visar att vi är på rätt väg när vi satsar på kulturutbudet och fler restauranger, säger Nordström.

Ska man försöka få studenterna till staden eller tvärtom? undrade Miljöpartiets gruppledare Jan Nyberg.

Svaret från arkitekten Helle Juul, en annan av föreläsarna, blev att man inte ska utlokalisera universitetet men hon pekade i stället på exempel på bra mötesplatser mellan universitetet och staden.

En tredje föreläsare, arkitekten Rickard Starck, hade erfarenhet av ett liknande projekt i Linköping och talade om byggstrategier. Bygg tätt, var hans budskap.

Sträckan mellan centrum och universitetet ska sakta men säkert byggas ihop med bostäder. Industriområdena ska bli bostadsområden. Så är planen i Luleås framtidsprojekt Vision 2050.

– Vi är ju redan en bit på vägen med vägen runt Klintbacken. Sedan har ju Galären börjat nysta i Skutvikens industriområde, säger Niklas Nordström.