Sven-Erik Strand berättade för Norrbottens Media att han och de andra patienterna i sjukhussalen – men även personer i personalen – tyckte att det var alldeles för kallt på Sunderby sjukhus.

Nu tycks det ha gett resultat.

Värmen har nu skruvats upp ett par grader, meddelar fastighetsförvaltaren Dan Sundén som också ska se till att temperaturen höjs än mer för att försöka göra patienten nöjd.

Han skriver även att mätningar gjorts i Strands rum – de har visat på 23-24 grader. Sundén påpekar också att det finns en viss tröghet i stora värmesystem.