Kommunledningen avser att ta ut 400 miljoner kronor ur det kommunala bostadsbolaget Lulebo. Utdelningen kan gå till att bygga ett nytt badhus på Hertsön, upprustning av lekplatser, parker, skolgårdar och stadsdelscentrum, service och gruppboenden och kommunala hyreslägenheter.

– Det är exempel på det pengarna kommer att kunna användas till, säger kommunalrådet Yvonne Stålnacke (S).

Yvonne Stålnacke motiverar beslutet med att alla medborgare i kommunen kommer att få glädje av pengarna.

– Det är inte hyresgästerna som äger Lulebo utan det gör Luleåborna. De insatser som är föreslagna kommer Luleås medborgare till glädje, även Lulebos hyresgäster kommer att ha glädje av de insatser som föreslås, säger Yvonne Stålnacke (S).

Kommunalrådet Niklas Nordström inflikar att det är Lulebo som vänt sig till kommunen och påpekat att bolaget har för mycket kapital, efter det att bostadsbolaget sålt 3 000 lägenheter efter direktiv från kommunen.

– De här 400 miljonerna som tas ut har inte genererats av att hyrorna har gett det här överskottet, det här är renodlat försäljningen som har gett det. Det är reavinsten som har uppstått och det stannar mycket pengar kvar i bolaget, säger Niklas Nordström (S).

– Det är de som kommit till kommunen och sagt att vi kan inte ha för mycket kapital i bolaget, det är inte sunt att vara överkapitaliserade. Fortfarande finns det pengar kvar som Lulebo behöver för att bygga och renovera, säger Niklas Nordström.

– Vi har fört en dialog med Lulebos styrelse och vi är helt överens om den väg vi ska välja, tillägger Yvonne Stålnacke.

Ärendet togs upp som ett extraärende på kommunstyrelsens arbetsutskott på onsdag förmiddag, för att senare samma dag behandlas av kommunstyrelsen. Brådskan och det sätt på vilket ärendet hanterats kritiseras av delar av oppositionen.

Vänsterpartiet yrkade på avslag. Vänsterpartiet kräver att vinsten från Lulebos fastighetsförsäljning ska användas till att hålla en högre takt i bostadsbyggandet och att renovera och rusta upp det befintliga bostadsbeståndet.

– Det som nämns i första hand är att Lulebos pengar ska gå till att bygga badhus, istället för bostäder och renovering av bostäder. Det tycker vi känns som en konstig prioritering, säger Jan Nyberg, (MP) som yrkade på avslag.

Ärendet måste tas på kommunfullmäktige den 19 juni, för att Lulebos bolagsstämma ska kunna besluta om utdelningen den 26 juni. Stämman har flyttats fram en gång. Den måste hållas innan juni månads utgång.