Motionen om att införa könsneutrala toaletter och omklädningsrum i kommunens lokaler väcktes av rättvisepartiet. Anledningen är att HBTQ-personer, som inte känner att de passar in i uppdelningen män och kvinnor, inte ska känna sig diskriminerad när de besöker kommunens fastigheter. Motionen återremitterades för att möjligheterna, och kostnaderna, för att införa nya toaletter och omklädningsrum skulle utredas.

Enligt det nya förslaget som under måndagen behandlades i kommunsstyrelsens arbetsutskott kommer det kosta mellan 33 och 54 miljoner kronor.

– Vi tycker inte det är en rimlig kostnad. När man pratar om insatser på grund av diskriminering ska det vara skäligt och rimligt. Kostnaden ska motsvara nyttan, säger Anders Josefsson (M).

– Det här är ju oerhört mycket pengar.

De yrkade som enda parti i utskottet på avslag. Men redan i underlaget framgår att det hela bygger på en mycket grov uppskattning som bygger på att alla kommunens toaletter och omklädningsrum måste byggas om.

– Vi måste vara väldigt tydligt med att det inte kommer hamna på de här nivåerna. Det var en grov uppskattning, säger Yvonne Stålnacke (S), kommunalråd.

Många av toaletterna behöver bara skyltas om. Hon menar att moderaternas oro är överdriven.

– I prisbilden som ligger att man skulle bygga om alla toaletter från början. Och så kommer det inte bli. Många har också redan gjort inventeringar och även åtgärder. En del arbete är redan gjort.

Till exempel finns redan könsneutrala toaletter på Råneåskolan, Porsöskolan och i delar av Luleå gymnasieby. Detta beror på att skolorna blivit HBTQ-certifierade. Jonas Brännberg (RS) som ligger bakom motionen är starkt kritiska till moderaternas avslagsyrkande

– Det är ju intressant att man tycker det är för dyrt att åtgärda diskriminering av HBTQ-personer. Så mycket värt är det med alla människors lika värde för moderaterna, säger han.

Vad kostnaden mer precis kommer hamna på kommer utredas när beslutet är fattat i kommunfullmäktige. Först måste en ordentligt inventering göras. När de könsneutrala toaletterna och omklädningsrummen kan bli verklighet är oklart.

– Vi har sagt att det ska åtgärdas successivt. Det är många saker man måste ta hänsyn till. Men det som är väldigt enkelt att göra ska åtgärdas omgående, säger Yvonne Stålnacke.