Hela förra veckan var en mardröm för patienter och personal vid Sunderby sjukhus. De utskrivningsklara patienterna tog upp flera vårdavdelningar med följden att bristen på vårdplatser blev akut. På eftermiddagen i fredags slogs rekordet med 51 utskrivningsklara.

– All time high. Så många vi aldrig noterat tidigare, säger Anders Sundelin som är länschef för ortopedi.

Och fortfarande har läget inte lättat nämnvärt. På måndagsmorgonen låg 44 utskrivningsklara patienter kvar på sjukhuset.

– Ingen större skillnad. Lite bättre nu på eftermiddagen när man har hunnit skriva ut en del patienter, men fortfarande har vi ett väldigt ansträngt vårdplatsläge, säger närsjukvårdschefen Kristina Myhr-Eriksson.

Antalet disponibla vårdplatser uppgår till sju. Läget klassas som ansträngt när färre än 20 platser är tillgängliga.

– Väldigt besvärligt, helt enkelt, säger Anders Sundelin.

Han tror dessutom att det kan bli ännu värre under veckan.

– Inom ortopedin är vi lite oroliga när vi ser väderleksprognosen som kommer med omväxlande nederbörd och kyla och kanske plusgrader i slutet av veckan.

Några planerade operationer har strukits även den här veckan. Sundelin uppmanar också alla som inte är akut sjuka att inte söka sig till akutmottagningen.

– Det händer att det dyker upp en del sådana patienter. De kanske dyker upp för att det inte finns tid på vårdcentralen eller för att de har tid att komma först efter jobbet. Men det vore önskvärt om de inte söker sig till akuten, så att akuten kan ta hand om de riktigt sjuka.