– Själva tillsynen sker var tredje år och i år är det Luleås tur igen. Det har varit blandade resultat här tidigare så vi får se, säger Veronica Bonivart Säfström, undervisningsråd vid Skolinspektionen i Umeå.

Under år 2015-2016 granskade Skolinspektionen Norrskenets friskola, Nya Läroverket, Luleå Praktiska Gymnasium och NTI-Gymnasiet. Det var enbart Norrskenets friskola som fick anmärkningar av Skolinspektionen där skolan enligt tillsynen hade ”bristande tillgång till specialpedagog och psykolog” vilket i sin tur resulterade till att det fanns brister i ”elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete”.

Britt-Inger Snäll klev in som rektor för Norrskenets friskola den 20:e september och säger att det är svårt för henne att uttala sig om varför det såg ut som det gjorde men att de ser allvarligt på det.

– Huvudmännen har dragit riktlinjer på hur vi åstadkommer en åtgärd som inte var rätt. Vi jobbar på det och gör vårt bästa, säger Britt-Inger Snäll.

Norrskenet friskola drabbades ju i april av en brand och tvingades under två veckors tid att hitta nya lokaler att flytta sin verksamhet till. Vattenfalls gamla lokaler gjordes om och 24:e april flyttade skolan sin verksamhet dit. Britt-Inger Snäll säger att de har i alla fall åtgärdat de problem som gått att göra trots omständigheterna de haft.

– Det har varit tufft efter branden men vi har gjort det vi kunnat, säger hon.

Och nu är det alltså dags igen. Det är fyra nya skolor som ska granskas och den här gången handlar det om kommunala skolor.

Tillsynen börjar med att Skolinspektionen samlar in olika typer av dokument som bland annat resultatbeskrivningar, tidigare anmärkningar och kvalitetsrapporter. När den informationen samlats besöker inspektörerna skolorna för att träffa rektorer, lärare och elever.

– När vi då konstaterar att det finns brister så får huvudmännen eller politikerna ett x antal månader, beroende på vad det är för saker, att komma till rätta med det. Utifrån det, om vi godkänner det så avslutar vi ärandet och om inte så håller vi kvar det tills vi godkänner allt, säger Veronica Bonivart Säfström.

Vad händer om man inte åtgärdar allt i tid?

– Det ska ju vara allvarliga brister som kan äventyra för elever och barnens skolgång och som huvudmannen inte verkar förmå att åtgärda inom den tiden som behövs så kan det tillkomma ett vite som man får betala.

Här det någon gång hänt här i Luleå?

– Jag vet faktiskt inte, jag tror inte det.

Tillsynen av Luleå kommun beräknas vara klar i december 2017.