Det var i juni i år som Luleåprästen Torbjörn Lindahls blogginlägg uppmärksammades stort. Det ledde till flera anmälningar och hans lämplighet som präst ifrågasattes.

Domkapitlet har granskat bloggen som helhet och riktar nu kritik mot vissa formuleringar. Några ytterligare åtgärder vidtas inte.

Torbjörn Lindahl skriver till NSD att det uppmärksammade inlägget om islamofobi och homofobi inte hör till det som domkapitlet kritiserar, utan att kritiken framför allt gäller ett inlägg som handlar om svenska kyrkans biskopsämbete.

NSD har har sökt företrädare för kyrkan för en kommentar, utan att lyckas.

I sitt utlåtande skriver domkapitlet att det: "...i ett pastoralt perspektiv finns formuleringar som kan anses olämpliga När dessa vägs mot den grundlagsskyddade yttrandefriheten finner dock domkapitlet att formuleringarna inte är av sådan art att prästen ska anses ha brutit mot sina vigningslöften eller i avsevärd mån ha skadat det anseende en präst bör ha."

– Jag anser att beslutet är väl underbyggt och avvägt, säger Hans Stiglund, biskop i Luleå stift och ordförande i domkapitlet, i ett pressmeddelande

Läs mer: Homoattack får kritik

Läs mer: Präst under utredning