Det är rådmannen vid Luleå tingsrätt Benny Wernqvist som har kallat parterna, det vill säga åklagaren och alla fem försvarare, till ett förberedande sammanträde.

Läs mer: Här är de misstänkta och åklagarens bevis

Läs mer: Advokaten sågar bevisen: "Bara indicier"

Artikelbild

| Kammaråklagare Åse Schoultz.

Det är fem män i åldrarna 39 till 73 år som har åtalats för olika former av jaktbrott, anstiftan till jakthäleri, medhjälp till jaktbrott samt vapenbrott, samtliga brott betraktas av kammaråklagare Åse Schoultz som grova brott. Männen är inblandade i olika delar i jakthärvan.

Läs mer: Så hänger härvan ihop

Sammanträdet, som kommer att hållas i Luleå, är främst till för att rådmannen Benny Wernqvist vill höra de åtalades inställningar till brotten som de är åtalade för. Benny Wernqvist kommer att vara rättens ordförande i den kommande rättegången.

Läs mer: Jakthärvan - här är polisens beslag

Artikelbild

| Rådman. Benny Wernqvist, Luleå tingsrätt.

Först efter att männens inställningar har presenterats kan det göras en förhandlingsplan. Om samtliga förnekar brott kommer åklagaren att tvingas arbeta hårdare för att få männen fällda.

Läs mer: Tjuvjaktens offer mötte grymma öden (varning: mycket starka bilder)

Det troliga är att rättegången kommer att hållas till hösten, i månadsskiftet september/oktober. Rättegången kommer troligen att pågå under en dryg vecka.

Den muntliga förberedelsen kommer att hållas i Luleå tingsrätt den 21 augusti.